DAIKIN ALTHERMA

Daikin Altherma koristi obnovljivu energiju iz zraka

Daikin Altherma predstavlja vrhunac dugogodišnjeg iskustva u tehnologiji dizalica topline. Učinkovito koristeći okolišni zrak osigurava toplinu za komforno grijanje kuće i potrošnu toplu vodu na vanjskoj temperaturi i do -20º C. Altherma koristi energiju iz zraka, obnovljivi izvor energije. Tehnologija dizalica topline je vrlo učinkovita (sa 1 kW električne energije Altherma iz zraka proizvodi 3-5 kW toplinske energije). 

 

Renovirate svoj dom?

Daikin Altherma visoko temperaturni sustav primjenjiv je na visoko temperaturne radijatore. Nije potrebno mijenjati postojeće radijatore!
 

Gradite novi dom?

Daikin Altherma dizalica topline stvara optimalnu udobnost, za Vas i Vašu obitelj, te drastično smanjuje Vaše račune i emisiju CO2 !
 

Minimalni troškovi montiranja!
Daikin Altherma uzima energiju iz zraka. Nisu potrebni nikakvi zemljani radovi. Vanjske i unutarnje jedinice su kompaktne. Vanjska jedinica može se lako postaviti izvan svake zgrade, uključujući i stanove.  

Niskotemperaturna Daikin Altherma je savršeno rješenje za optimizaciju potrošne energije u novim kućama.
   

Kako radi Daikin Atherma?
Dizalica topline treba samo izvor topline (vanjski zrak), dva izmjenjivača topline (jedan za primanje i jedan za davanje) i relativno malu količinu energije za rad sustava.
Dizalica topline izvlači toplinsku energiju iz okoline.
U slučaju Daikin Altherme izvor je vanjski zrak. Dizalica izvlači energiju pri određenoj temperaturi, povećava temperaturu, a zatim ju otpušta u medij koji je u Daikin Altherma sustava voda koja prolazi kroz niskotemperaturne radijatore, podno grijanje ili fan coil jedinice. Između ta dva medija toplina se prenosi pomoću radne tvari.
Kada radna tvar prolazi kroz isparivač pretvara se u plin oduzimajući toplinu iz zraka.  Nakon toga radna tvar dolazi u kompresor.  Kada se plin komprimira, toplinska energija u plinu se koncentrira zajedno s molekulama i kao rezultat toga, temperatura raste.
Unutar kuće druga izmjena topline se odvija kada komprimirani plin ulazi u kondenzator, čija površina  je hladnija od samog plina. Konačno, plin se kondenzira i oslobađa toplinu - toplinu koja zagrijava vašu kuću.

 

Galerija

Dokumenti