Javni poziv za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost FZOEU jednom godišnje raspisuje javni poziv, mjere EnU-22, EnU-23. Poziv je namijenjen za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti  ili ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:

     a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

     b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

     c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

     d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline

     e) energetski pregled i energetski certifikat.

Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja:

     a) ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;

     b) ima najviše dvije stambene jedinice;

     c) izgrađena na zasebnoj čestici ;

     d) građevinske bruto površine do 400 m2.

Sufinancirati će se ugradnja sustava sa:

  • solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje,

  • kotlovima na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlovima na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje,

  • fotonaponskim pretvaračima za proizvodnju električne energije,

  • vjetrogeneratorima za proizvodnju električne energije i

  • dizalicama topline zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

 

Više o natječaju na stranicama Fonda www.fzoeu.hr
(link: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/GODISNJIPROGRAMRASPISIVANJAJAVNIHPOZIVAINATJECAJA02012015.pdf).

Više o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr (link: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=23552).

Galerija